Polročné koncerty – SZUŠ Miškovecká 2021/2022

Vystúpenie žiakov hudobného, tanečného, Literárno-dramatického odboru a práce žiakov výtvarného odboru

Koncert č.1

Koncert č.2

Koncert č.3

Koncert č.4

Koncert č.5

Literárno-dramatický odbor – video projekt

Sledujte nás na sociálnych sietí: