NAŠE ÚSPECHY

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

10. výročie školy

Dňa 27.05.2018 sme oslávili 10.výročie našej umelckej školy veľkolepou šou – muzikálom “FONTÁNA PRE PRINCEZNÚ a NEBERTE NÁM ZUZANU” Predstavenie sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach.

5. výročie školy

5.narodeniny našej základnej umeleckej školy sme oslávili veľkou show “HAPPY BIRTHDAY SHOW PROGRAM” – prierez svetovými muzikálmi v doprovode školskej pop-rockovej kapely

Naše úspechy

ZEMPLÍN POP 2017

Blahoželáme našim žiakom a ich učiteľom k oceneniam, ktoré získali na 8. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky populárnych skupín a spevákov

ZEMPLÍN POP 2017

Strieborné pásmo – kategória kapela  – M-SOUND

Mimoriadna cena za inštrumentálny  výkon: Martina Talpašová

Mimoriadna cena za spevácky výkon: Myroslava Horlo

Strieborné pásmo – kategória do 11 rokov : Patrik Mosnáček

Strieborné pásmo – kategória do 15 rokov : Kristína Barlová

Bronzové pásmo – kategória do 20 rokov : Barbora Fülöpová

Učitelia:

Gabriel Šipoš

Juraj Svoboda DiS art

Bc. Sidónia Szabová

Mgr. Dominika Slováčková

Diplomy k nahliadnutiu

Výsledky súťaží

VIII. ročník súťaže Pop, Rock a Jazz

3. miesto v II. kategórii POP- ROC

Diplom k nahliadnutiu

Výsledky celoslovenskej výtvarnej súťaže výtvarných odborov

základných umeleckých škôl na tému hudobné zátišie – hudobná

kompozícia

I.kategória 6 – 10 rokov

Cena za štylizáciu hudobnej kompozície

Samuel Horbaľ, 10 rokov, SZUŠ Miškovecká 20, 04 001 Košice

GRATULUJEME

Diplom k nahliadnutiu

Výsledky tanečnej súťaže “Tanec nemá hranice”

  1. kategória
  2. miesto:

Vanesa Burianová, Daniela Židiková, Terézia Hlatká, Sofia Bednarčíková, Radoslava Vlasáčová

GRATULUJEME

Diplom k nahliadnutiu