hudobný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

GALÉRIA
PRIHLÁSIŤ SA

hudobný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA
GALÉRIA

Hudobný odbor je oproti bežnému učebnému plánu rozšírený o predmet Hudobná výchova pre žiakov prípravného štúdia, o predmet Súborová hra od 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia a tiež o predmet Aranžovanie a kompozícia v druhom stupni základného štúdia.

Žiaci sa prezentujú aj hrou v niektorej zo školských kapiel.  Taktiež je rozšírená dĺžka trvania vyučovacej hodiny v niektorých predmetoch hudobného odboru.

Spev je oproti bežnému učebnému plánu rozšírený o predmet Hudobno – pohybová výchova ( HPV) pre žiakov v prípravnom štúdiu. V 3. ročníku 1. stupňa základného štúdia je rozšírený učebný plán o predmet Štúdiová prax, spevácky súbor.

V 1. stupni 2. časti základného štúdia žiaci speváckeho oddelenia spolupracujú so školskou kapelou, či gitarovým súborom školy. Všetci žiaci majú možnosť navštevovať aj hodiny javiskového pohybu. Taktiež je rozšírená dĺžka trvania vyučovacej hodiny v niektorých predmetoch

Vyučujeme sólový spev – klasický, poprockový, džezový, ľudový a muzikálový.
Hudobné nástroje: akustická gitara, elektrická gitara, basgitara, bicie, klávesy, flauta a saxofón.
Máme aj školskú kapelu, gitarový súbor, perkusijný súbor, spevácky súbor školy.

POZRITE SI GALÉRIU

z našich hudobných a speváckych vystúpení

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA