hudobný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA

hudobný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA

Hudobný odbor je oproti bežnému učebnému plánu rozšírený o predmet Hudobná výchova pre žiakov prípravného štúdia, o predmet Súborová hra od 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia a tiež o predmet Aranžovanie a kompozícia v druhom stupni základného štúdia.

Žiaci sa prezentujú aj hrou v niektorej zo školských kapiel.  Taktiež je rozšírená dĺžka trvania vyučovacej hodiny v niektorých predmetoch hudobného odboru.

POZRITE SI GALÉRIU

z našich hudobných a speváckych vystúpení

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA