ABSOLVENTI

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

Lukáš Pavlásek – 2004 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor, divadelná fakulta VŠMU Bratislava

Juraj Oľhava – 2004 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor

Maroš Goga – 2006 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor

Dominika Lukošíková – 2006 – Konzervatórium Košice – Hudobný odbor – spev

Anna Polomská – 2007 – Konzervatórium Košice – Hudobný odbor – spev

Barbora Palčíková – 2008 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor, toho času divadelná fakulta VŠMU Bratislava

Dominika Šuťáková – 2009 – Stredná umelecká škola Prešov, 2015 Akadémia umení v  Banskej Bystrici – fakulta dram. umení –  herectvo

Nikolas Kišš – 2009 – Súkromné konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor, 2010 – Stredná umelecká škola Košice

Radovana Knapová – 2010 – Súkromné konzervatórium Košice – Hudobno – dram.odbor

Ľubomír Juhás– 2010 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor

Patrik Andrejčák – 2010 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor

Richard Groskop – 2011 – Konzervatórium Košice – Hudobný odbor – bicie

Klaudia Bukovenská – 2012 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor, – 2014 – Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka – Praha

Dominika Kollarčíková – 2012 – Konzervatórium Exnárova 8, Košice

Izabella Župinová – 2012 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor

Veronika Halušková – 2013 – Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka – Praha

Júlia Čekaňáková – 2014 – Akadémia umení v Banskej Bystrici – fakulta dram. umení –  herectvo

Vanda Bernátová – 2014 – Konzervatórium Košice – Hudobno – dramatický odbor

Nicola Kozáková – 2015 –  Akadémia umení v Banskej Bystrici – fakulta dram. umení –  herectvo

Patrícia Marikovská – 2015 –  Akadémia umení v Banskej Bystrici – fakulta dram. umení –  herectvo

Melisa Jacinová – 2016 Akadémia umení v Banskej Bystrici – fakulta dram. umení – herectvo

Natália Mianovská – 2016 Konzervatórium Košice – spev

Aj ostatní žiaci našej školy sa už toho času individuálne  pripravujú pod odborným vedením svojich pedagógov na prijímacie talentové skúšky stredných a vysokých umeleckých škôl.