kurzy pre najmenších

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA

kurzy pre najmenších

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA

„Vytvoriť si vzťah k umeniu v detstve, nás obohatí a ovplyvní na celý život.“

Divadelno- hudobno- tanečno- výtvarné kurzy pre deti predškolského veku2-6 rokov (v prípade potreby v doprovode rodičov ). Predškolská príprava detí s priamym postupom do 1 ročníka, do základnej umeleckej školy. Vyučovacie hodiny sú doprevádzané hudobnými nástrojmi a ich obsahom je hravou formou prepojiť všetky zložky umenia. Priamo na pôde základnej umeleckej školy, pod profesionálnym vedením kvalifikovaných pedagógov,  vytvárame „malý umelecký svet, plný tanca, hudby, spevu, divadla a malieb.“ Výsledkom je podpora kreatívneho myslenia a hudobného rytmického cítenia, rozvoja jemnej a hrubej motoriky, zlepšenie slovného prejavu, či estetického vnímania a podpora umeleckej osobnosti dieťaťa. Všetky deti sú riadne klasifikované v prípravnom ročníku.

Každé dieťa v sebe ukrýva umelecký talent, len ho treba objaviť včas a správne podchytiť. 

POZRITE SI GALÉRIU

z našich kurzov pre najmenších

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA