tanečný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

GALÉRIA
PRIHLÁSIŤ SA

tanečný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA
GALÉRIA

Tanečný odbor je oproti bežnému učebnému plánu rozšírený o nultý ročník prípravného štúdia TO pre 3 ročné deti ( PŠ0 ), učebné plány pre 1. ročník prípravného štúdia ( PŠ1 ) sú rozšírené o predmet Tanečná hudobná náuka

( predmet je obohatený o hudobnú teóriu – základné pojmy z hudobnej teórie používané pri výuke tanca ), a učebné plány pre všetky ročníky prvého a druhého stupňa základného štúdia sú rozšírené o predmet Muzikálová tanečná príprava a scénický tanec.

POZRITE SI

galériu z našich vystúpení

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA