výtvarný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

GALÉRIA
PRIHLÁSIŤ SA

výtvarný odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA
GALÉRIA

Novokoncipovaný výtvarný odbor sa zameriava na rozvoj tvorivosti a schopnosti umeleckého vizuálneho vyjadrenia, nadobúdanie zručnosti a poznania v oblasti výtvarných techník metódou hry a aktívnej skúsenosti.

Obsahom vyučovania výtvarnej výchovy je práca tradičnými aj netradičnými výtvarnými technikami, priestorová tvorba, land art, práca s fotografiou, kombinované výtvarné techniky, spolupráca s tanečným, hudobným a literárno-dramatickým odborom pri príprave rekvizít, bulletinov, dekorácií, masiek, plagátov a napĺňaní ďalších potrieb menovaných odborov.

Na hodinách výtvarnej výchovy okrem klasických techník kresby a maľby sa budeme zaoberať tvorbou koláží z rôznych materiálov , asambláží, aj s využitím ekologických prvkov. Žiaci budú zobrazovať svoj pohľad na svet od reality cez imagináciu až po abstrakciu.
Práce budú tvoriť jednotlivci, niekedy aj spájaním v spoločné plošné, či priestorové objekty. Tvorba vyústi do digitálneho spracovania v grafických PC programoch.

POZRITE SI

galériu našich prác

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA