literárno dramatický odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

GALÉRIA
PRIHLÁSIŤ SA

literárno dramatický odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA
GALÉRIA

Literárno dramatický odbor je oproti bežnému učebnému plánu rozšírený o predmet Moderovanie a mikrofónová prax od 3. ročníka I.

stupňa prvej časti základného štúdia a tiež vo všetkých ročníkoch 1. stupňa druhej časti základného štúdia. Všetci žiaci LDO majú rozšírenú výuku o scénický a muzikálový tanec. Taktiež je rozšírená dĺžka trvania vyučovacej hodiny v niektorých predmetoch.

POZRITE SI

galériu z našich vystúpení

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA