o škole

SZUŠ MIŠKOVECKÁ 20 KOŠICE

charakteristika školy

Po 16 ročnom pôsobení na niekoľkých pôdach ZUŠiek, kde vznikalo ročne niekoľko muzikálových predstavení, inscenovaných na divadelných scénach, v spolupráci s rôznymi hudobníkmi, spevákmi a choreografmi zvučných mien, sa režisérka a bývalá herečka Štátneho divadla v Košiciach, absolventka Konzervatória hudobno – dramatického odboru Daniela Markušová,  rozhodla zriadiť Súkromnú umeleckú školu zameranú na výučbu muzikálového herectva.

1. SEPTEMBRA 2008

sme začali s 80 študentmi

Tak 1. septembra 2008 začal prvý školský rok s počtom približne 80 žiakov v literárno – dramatickom a tanečnom odbore , ako aj približne 10 žiakov v hudobnom odbore – výučba pop rockového spevu.

Škola niesla názov D&B – BEDA, čo v skratke znamenalo – Dráma & Balet –  a vtipný podtext BEDA = beda každému, kto by nám chcel konkurovať  

Dodnes sa tento názov objavuje v živnostenskom liste zriaďovateľky školy.

Dňom 1. septembrom 2009 sa škola zaradila do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR a od tohto dňa nesie názov SZUŠ Miškovecká 20 Košice.  Zriaďovateľská listina tu.

Štúdium prebieha v PŠ od 3. rokov, v primárnom štúdiu sa vyučuje v prvej časti v 1. – 4. ročníku a v druhej časti v 1. – 5. ročníku. Štúdium pre dospelých je možné absolvovať po dobu 4. rokov. Všetci žiaci sú riadne klasifikovaní.

Metodický plán jednotlivých odborov je rozšírený o nepovinné predmety, ako mikrofónová prax ,,hercov a spevákov“ – práca s mikrofónom v nahrávacom štúdiu školy, tanečná príprava spevákov a hercov, súborová hra v gitarovom či speváckom súbore školy, ako aj činnosť v pop rockovej kapele školy.

K dnešnému dňu sa už 6. rokom vyučuje v hudobnom odbore hra na gitaru, klavír, bicie a v školskom roku 2013 / 2014 pribudla výuka v hre na flautu. V tanečnom odbore  vznikla kvalitná spolupráca s výukou tanečnej prípravy na pôde materských škôl. V školskom roku 2014 / 2015 pribudol odbor výtvarný aj s výukou multimedii.

Žiaci sa prezentujú na interných a verejných vystúpeniach, v divadelných predstaveniach, či tvorbou v nahrávacom štúdiu, kde výsledkom sú každoročne vydané spevácke a rozhlasové cd – nosiče. Žiaci sa pripravujú pre prácu v rozhlasových a dabingových štúdiách, s ktorými škola úzko spolupracuje.

Zúčastňujeme sa na súťažiach, prehliadkach, či charitatívnych akciách.

Všetky odbory školy úzko spolupracujú a tak vznikajú každoročne nové predstavenia muzikálového charakteru. Pripravujeme nie len hudobné rozprávky pre deti a žiakov prvého stupňa, ale aj kvalitné hudobno – tanečné projekty, koncerty  a predstavenia  pre starších žiakov základných a stredných škôl.

Každoročne odohráme pre verejnosť približne 30 repríz divadelných predstavení –  ako v Košiciach, tak aj mimo Košíc, spolupracujeme s umeleckými agentúrami, pre ktoré zabezpečujeme kultúrne programy k rôznym príležitostiam, ako aj kvalitných moderátorov z radu žiakov. Taktiež reprezentujeme mesto Košice na rôznych verejných vystúpeniach, ktoré sú organizované mestom Košice, alebo jednotlivými mestskými časťami.

Našou pýchou sú aj pravidelné sústredenia žiakov a detí s umeleckým zameraním, či letné umelecké tábory.

Neodmysliteľnou súčasťou školy sú kvalifikovaní pedagógovia s profesionálnymi skúsenosťami vo svojom odbore.

Niektorí naši absolventi sú už toho času študentmi stredných a vysokých škôl umeleckého zamerania.

Sme hrdí na všetkých žiakov našej školy, (každoročne s počtom približne 400), ktorí pod vedením skúsených a kvalifikovaných pedagógov  robia radosť a dobré meno našej súkromnej základnej umeleckej škole.

PREDSTAVUJEME VÁM

náš pedagogický tím

Rada by som Vám predstavila team pedagógov, ktorí pracujú v našej škole. Títo ľudia veľmi dobre vedia, čo slovo team znamená. Je to jeden mechanizmus, v ktorom je každý súčasťou a ak zlyhá, naruší sa všetko, na čom nám záleží. Teamová práca si vyžaduje zodpovednosť, lásku, kreativitu, obetavosť a profesionalitu. Iba tak môžeme vytvárať to krásne umenie a odovzdávať ho Vám s úprimnosťou a s pocitom šťastia. Pracujeme s ľudskou dušou, citmi a dôverou. A to sa nedá predstierať. Svojim priateľským a pedagogickým postojom sa snažíme získať si Vás a tak sa neraz stávame kamarátmi, rodičmi či dôverníkmi. No v prvom rade sme ľudia, ktorí milujú svoju prácu a tá je našim poslaním. V príjemnom prostredí našej školy premieňame Váš talent do podoby tanca, divadla, spevu , hudby či výtvarného umenia a preto – ak túžite byť skutočne šťastnými, pripojte sa k našej školskej rodine.

čaká na Vás Váš pedagogický TÍM

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA