Polročné vystúpenia

Vystúpenie žiakov literárno- dramatického odboru a práce žiakov výtvarného odboru

Koncert č.1

Koncert č.2

Koncert č.3

Koncert č.4

Koncert č.5

Koncert č.6

Sledujte nás na sociálnych sietí: