Zápis do základnej umeleckej školy

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA | MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

Zápis na štúdium

pre školský rok 2020/2021

Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20 v Košiciach je plneorganizovaná škola so všetkými štyrmi odbormi:

Zápisy do všetkých študijných odborov našej školy:
Od 2. septembra do 14. septembra 2020 v čase od 13:00 do 17:00

Zadelenie do skupín a rozvrhov v dňoch:
od 2. septembra do 4. septembra v čase od 13:00 do 17:00

Tešíme sa na Vás!

1. Literárno dramatický odbor

Divadelné predstavenia, muzikály, hudobné rozprávky, moderovanie, štúdiová mikrofónová prax.
Nahrávanie CD nosičov. Verejné vystúpenia, súťaže.

VIAC INFO

2. Tanečný odbor

Štýl : klasický, scénický, moderný,
muzikálový, ľudový a street dance.
Súťaže a workshopy.

VIAC INFO

3. Výtvarný odbor

Tradičné, netradičné a kombinované výtvarné techniky, plošná a priestorová tvorba, land art.
Vernisáže a súťaže.

VIAC INFO

4. Hudobný odbor

Sólový spev (klasický, poprockový, džezový, ľudový a muzikálový)
Gitara (akustická, elektrická, basgitara), bicie, klavír, klávesy, flauta, saxofón.
Pop- rocková kapela, spevácky, gitarový a perkusijný súbor.
Nahrávanie CD nosičov v profi- nahrávacom štúdiu školy.

VIAC INFO

Kurzy pre najmenších

Divadelno- hudobno- tanečno- výtvarné kurzy pre deti od 2-6 rokov (v prípade potreby v doprovode rodičov)
Hravou formou podporujeme kreatívne myslenie a hudobno- rytmické cítenie,rozvoj jemnej a hrubej motoriky,zlepšenie slovného prejavu, či estetického vnímania.

VIAC INFO

Akcia

AKCIA do 31. Augusta 2020 na Zápis do súkromnej základnej umeleckej školy v Košiciach