Zápis do základnej umeleckej školy

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA | MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

Zápis na štúdium

pre školský rok 2021/2022

Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20 v Košiciach je plneorganizovaná škola so všetkými štyrmi odbormi:

Zápisy do všetkých študijných odborov našej školy:
Pre viac informácií vyplňte náš kontaktný formulár.
Po vyplnení Vás budeme kontaktovať (mailom alebo telefonicky)
s ďalšími informáciami a inštrukciami k úspešnému zápisu Vášho dieťaťa.

Tešíme sa na Vás!

1. Literárno dramatický odbor

Divadelné predstavenia, muzikály, hudobné rozprávky, moderovanie, štúdiová mikrofónová prax.
Nahrávanie CD nosičov. Verejné vystúpenia, súťaže.

VIAC INFO

2. Tanečný odbor

Štýl : klasický, scénický, moderný,
muzikálový, ľudový a street dance.
Súťaže a workshopy.

VIAC INFO

3. Výtvarný odbor

Tradičné, netradičné a kombinované výtvarné techniky, plošná a priestorová tvorba, land art.
Vernisáže a súťaže.

VIAC INFO

4. Hudobný odbor

Sólový spev (klasický, poprockový, džezový, ľudový a muzikálový)
Gitara (akustická, elektrická, basgitara), bicie, klavír, klávesy, flauta, saxofón.
Pop- rocková kapela, spevácky, gitarový a perkusijný súbor.
Nahrávanie CD nosičov v profi- nahrávacom štúdiu školy.

VIAC INFO

Kurzy pre najmenších

Divadelno- hudobno- tanečno- výtvarné kurzy pre deti od 2-6 rokov (v prípade potreby v doprovode rodičov)
Hravou formou podporujeme kreatívne myslenie a hudobno- rytmické cítenie,rozvoj jemnej a hrubej motoriky,zlepšenie slovného prejavu, či estetického vnímania.

VIAC INFO

Akcia

AKCIA do 31. Augusta 2020 na Zápis do súkromnej základnej umeleckej školy v Košiciach