ZUŠka FEST v Areáli Anička

ZUŠka FEST v Areáli Anička

Vážení rodičia, milí žiaci
pomaly sa blíži koniec školského roka, ktorý z dôvodu Covidu bol pre nás náročný a neštandardný.
Vďaka Vašej priazni , vytrvalosti a podpory sme mohli v tak krátkom čase , po návrate na pôdu školy, vytvoriť hodnotný umelecký program, ktorým sa môžeme verejne prezentovať a preto Vám zasielame v prílohe tohto mailu mapu Areálu Anička v ktorom sa uskutoční spomínaný záverečný koncert školy.

Deti umelci zo všetkých odborov SZUŠ Miškovecká č. 20 Košice vás pozývajú na
ZUŠka FEST
Kedy? 19. júna 2021 v Sobotu o 16:00 hodine
Kde? v Areál Anička v Košiciach

Tešíme sa na Vás!

Nakoľko by sme radi aj do budúcna zachovali dobré a korektné vzťahy s majiteľom tohto areálu, je nevyhnutné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi :
  • priestor pre SZUŠ Miškovecká je vyhradený a oplotený ( viď mapa ) čísla 5,6,16.
  • Vchod pre účinkujúcich a divákov našej školy bude za pódiom – číslo 16
  • vstup na koncert je bezplatný, avšak v prípade, že máte záujem využívať aj hrací priestor areálu, je nevyhnutné si zakúpiť celodenný vstup v objekte číslo 1, v tom prípade obdržíte pásku na ruku a môžete sa voľne pohybovať medzi priestormi ( viď krížik medzi číslami 5 a 15).
  • V objekte číslo 2 a 3 – reštaurácia je možné zakúpiť si jedlo a občerstvenie. V tomto objekte môžete využívať aj toalety.
  • Z dôvodu voľného sedenia si môžete priniesť aj vlastné deky ( lavičky a deky budú zabezpečené aj zo strany majiteľa areálu, avšak neručíme za ich dostatočnú kapacitu).
ZUŠka FEST - Plagát - 19. jún 2021