Zápis do Umeleckej školy

Zápis na štúdium pre školský rok 2020/2021

Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20 v Košiciach je plneorganizovaná škola so všetkými štyrmi odbormi :

1.Literárno – dramatický odbor
Divadelné predstavenia, muzikály, hudobné rozprávky, moderovanie, štúdiová mikrofónová prax. Nahrávanie CD nosičov. Verejné vystúpenia, súťaže.

2.Tanečný odbor
Štýl : klasický, scénický, moderný, muzikálový, ľudový a street dance.
Súťaže a workshopy.

3.Výtvarný odbor
Tradičné, netradičné a kombinované výtvarné techniky, plošná a priestorová tvorba, land art.
Vernisáže a súťaže.

4.Hudobný odbor :
Sólový spev ( klasický, poprockový, džezový, ľudový a muzikálový )
Gitara ( akustická, elektrická, basgitara ), bicie, klavír, klávesy, flauta, saxofón.
Pop- rocková kapela, spevácky, gitarový a perkusijný súbor.
Nahrávanie CD nosičov v profi- nahrávacom štúdiu školy.

Kurzy pre najmenších
Divadelno- hudobno- tanečno- výtvarné kurzy pre deti od 2-6 rokov ( v prípade potreby v doprovode rodičov )
Hravou formou podporujeme kreatívne myslenie a hudobno- rytmické cítenie,rozvoj jemnej a hrubej motoriky,zlepšenie slovného prejavu, či estetického vnímania.


Akcia !!!!

Pri zápise do 31.8.2020 – štúdium v septembri zdarma
Akcia „kámoš“ – prines kamaráta a obaja ušetríte na školných poplatkoch
Výrazné súrodenecké zľavy
Štúdium vo viacerých odboroch súčasne bez navýšenia poplatkov
Štúdium prebieha v moderne vybavených priestoroch s rodinnou atmosférou a individuálnym nadštandardným prístupom.