Vysvedčenia sa budú vydávať na pôde SZUŠ Miškovecká 20, Košice v dňoch 29. a 30. júna 2020 v čase od 14.00- do 16.00 hod.