spevácky odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA

spevácky odbor

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

PRIHLÁSIŤ SA

Spev je oproti bežnému učebnému plánu rozšírený o predmet Hudobno – pohybová výchova ( HPV) pre žiakov v prípravnom štúdiu. V 3. ročníku 1. stupňa základného štúdia je rozšírený učebný plán o predmet Štúdiová prax, spevácky súbor.

V 1. stupni 2. časti základného štúdia žiaci speváckeho oddelenia spolupracujú so školskou kapelou, či gitarovým súborom školy. Všetci žiaci majú možnosť navštevovať aj hodiny javiskového pohybu. Taktiež je rozšírená dĺžka trvania vyučovacej hodiny v niektorých predmetoch

POZRITE SI GALÉRIU

z našich hudobných a speváckych vystúpení

MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

prihláste sa k nám

PRIHLÁSIŤ SA