TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019

(utorok)

30. október – 3. november 2019 5. november 2019

(pondelok)

vianočné 20. december 2019

(piatok)

 21. december 2019 –
7. január 2020
 8. január 2020

(utorok)

polročné 2. február 2020

(štvrtok)

 3. február 2020

(piatok)

 6. február 2020

(pondelok)

jarné Košický kraj, Prešovský kraj 28. február 2019

(piatok)

 29. február –  8. marec
2020
 9. marec 2020

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 14. február 2020

(piatok)

 15. február – 23. február
2020
 24. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 21. február 2020

(piatok)

 22.február – 1. marec 2020  2. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné 8. apríl 2020

(streda)

 9. apríl – 14. apríl 2020  15. apríl 2020

(streda)

letné 30. jún 20120

(utorok)

 1. júl – 31. august 2020  1. september 2020

(pondelok)