Oznam

Oznam

Od 12.10.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva sa ruší skupinové vyučovanie na ZUŠ.
O priebehu dištančného vzdelávania Vás budú informovať triedny vyučujúci. Skupinové vyučovanie: tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno- dramatický odbor, hudobná náuka, spevácky súbor.