Oznam o uzavretí škôl a školských zariadení

Na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu mesta Košice, riaditeľka SZUŠ Miškovecká 20, Košice vyhlasuje riaditeľské voľno dňa 13.3.2020.

Od 16.03.2020 do 29.03.2020, t.j. na 14 dní Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky rozhodol o celoštátnom uzavretí všetkých škôl a školských zariadení. Škola bude v uvedenom termíne zatvorená.