štvrtok, 16 august 2018

Udialo sa: vystúpenie FONTÁNA PRE PRINCEZNÚ a NEBERTE NÁM ZUZANU. Premiéra 27. mája 2018 v Štátnom divadle v Košiciach.

Udialo sa: vystúpenie FONTÁNA PRE PRINCEZNÚ a NEBERTE NÁM ZUZANU. Premiéra 27. mája 2018 v Štátnom divadle v Košiciach.

Udialo sa: vystúpenie FONTÁNA PRE PRINCEZNÚ a NEBERTE NÁM ZUZANU. Premiéra 27. mája 2018 v Štátnom divadle v Košiciach.

Udialo sa: vystúpenie FONTÁNA PRE PRINCEZNÚ a NEBERTE NÁM ZUZANU. Premiéra 27. mája 2018 v Štátnom divadle v Košiciach.

.

Náš tím

Vážení,

rada by som Vám predstavila team pedagógov, ktorí pracujú v našej škole.Títo ľudia veľmi dobre vedia, čo slovo team znamená. Je to jeden mechanizmus, v ktorom je každý súčasťou a ak zlyhá, naruší sa všetko, na čom nám záleží. Teamová práca si vyžaduje zodpovednosť, lásku, kreativitu, obetavosť a profesionalitu. Iba tak môžeme vytvárať to krásne umenie a odovzdávať ho Vám s úprimnosťou a s pocitom šťastia. Pracujeme s ľudskou dušou, citmi a dôverou. A to sa nedá predstierať. Svojim priateľským a pedagogickým postojom sa snažíme získať si Vás a tak sa neraz stávame kamarátmi, rodičmi či dôverníkmi. No v prvom rade sme ľudia, ktorí milujú svoju prácu a tá je našim poslaním. V príjemnom prostredí našej školy premieňame Váš talent do podoby tanca, divadla, spevu , hudby či výtvarného umenia a preto - ak túžite byť skutočne šťastnými, pripojte sa k našej školskej rodine.

čaká na Vás Váš pedagogický TÍM

 

 

Daniela Markušová riaditeľka školy pedagóg LDO
Daniela Markušová riaditeľka školy pedagóg LDO
Daniela Gažová zástupca riaditeľa pedagóg LDO
Daniela Gažová zástupca riaditeľa pedagóg LDO
Bc. Sidonia Szabóová pedagóg HO
Bc. Sidonia Szabóová pedagóg HO
Mgr. Dominika Slováčková pedagóg HO a LDO
Mgr. Dominika Slováčková pedagóg HO a LDO
Gabriel Šipoš pedagóg HO
Gabriel Šipoš pedagóg HO
Juraj Svoboda DiS. Art pedagóg HO
Juraj Svoboda DiS. Art pedagóg HO
Viktória Krajňáková pedagóg HO
Viktória Krajňáková pedagóg HO
Jakub Krajňák pedagóg HO
Jakub Krajňák pedagóg HO
Bc. Simona Babušíková pedagóg TO
Bc. Simona Babušíková pedagóg TO
Mgr. Zuzana Rohaľová pedagóg TO
Mgr. Zuzana Rohaľová pedagóg TO
Beáta Oleárniková pedagóg TO
Beáta Oleárniková pedagóg TO
Mgr. Dominika Tereščíková Pedagóg TO
Mgr. Dominika Tereščíková Pedagóg TO
Martin Michalčík pedagóg TO
Martin Michalčík pedagóg TO
Kristína Marková pedagóg TO
Kristína Marková pedagóg TO
Daniela Markušová
Narodená 28.októbra 1973 
Ukončené vzdelanie:
 
1980 - 1988 Základná škola Prešov, Košice
1988 - 1992 Konzervatórium Košice
Zameranie: hudobno-dramatický odbor
1992 - 1994 Konzervatórium Košice
Absolutórium : pedagogika, estetika, psychológia
 
Zamestnanie:
 
1983 - súčasnosť Slovenský rozhlas, rozhlasový herec
1992 - súčasnosť Slovenská televízia Košice, Štúdio Savid, dabingový herec
1992 - 2001 Štátne divadlo Košice, členka činohry
1992 - 2000 Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou, učiteľka
1997 - 2001 Alternatívna základná umelecká škola, Košice, učiteľka
1995 - 1996 Cabel TV, moderátorka
2002 - 2008 Základná umelecká škola, Košice, učiteľka
2004 - 2008 Súkromná základná umelecká škola Boby Brelly, Košice, učiteľka
2008 - súčasnosť Zakladateľka a umelecká vedúca ochotníckeho div.súboru Krasodiva
2008 - súčasnosť Súkromná základná umelecká škola-zriadovateľka, riaditeľka a pedagóg lit-dram.odboru
 Daniela Gažová
Narodená 28.8.1950
 
Ukončené vzdelanie:
 
Konzervatórium odbor HDO
   
Pôsobenie:
 
1968 - 1970 baletné štúdio - muzikálové pri divadle Nová scéna Bratislava
1970 - 1973 sólistka operety DJZ Prešov
1973 - 1983 sólistka činohry DJZ Prešov
1983 - súčasnosť členka ŠD Košice (činohra,opereta,muzikál)
   
Účinkovanie: Hallo Dolly, My fair lady, West side storry, Fidlikant na streche, Sweet Charity, Olibver Twist a iné
   
Pedagogická činnosť:  
   
1998 - 2000 pedagóg herectva SUŠ Košice
2000 - 2012 pedagóg ZUŠ Moldava nad Bodvou odbor LDO
   
 Iná činnosť:  autor divadelných scenárov a textov piesní
   

 Bc. Sidonia Szabóová
Narodená 7.apríl 1972
 
Ukončené vzdelanie:
 
  Základná škola Lemešany
  Gymnázium Kováčska 28 Košice
  Konzervatórium Timonová Košice
  Vysoká škola Ružomberok, pobočka Košice, odbor učiteľstvo hudobných predmetov
  Odbor. Spev. Štúdium bakalárske
 
Zamestnanie:
 
1991 Štátne divadlo Košice, členka zboru opery
  ZUŠ Jantárova učiteľka spevu
  SUŠ Exnarová učiteľka spevu
   
Účinkovanie Vlk a sedem kozliatok
  Ako išlo vajce na vandrovku
  Predaná nevesta
  Čarovná flauta
  Mgr. Dominika Slováčková
 
Narodená 24. máj 1991
 
Ukončené vzdelanie:
 
2014 - 2016 Mgr. – Prešovská univerzita v Prešove, študijný program: Probačná a mediačná práca
2011 - 2014 Bc. – Prešovská univerzita v Prešove, študijný program: Andragogika
2006 - 2015 Konzervatórium v Košiciach, Timonova 2, Košice - študijný odbor: spev
   
Doplňujúce vzdelanie
2002 - 2006 Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice – spev
2004 - 2006 Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice – klavír
2004 - 2006 Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice – literárno-dramatický odbor
   
Umelecká činnosť
2010 Michalovská hudobná jeseň
  Košický operetný festival
2016 Naspievala Hymnu Dňa materských škôl na Slovensku
   
Naspievala ústredné roly a účinkovala v muzikáloch: Popoluška, Princezná Julinka a čerti, Princezná Rozabella a kráľ Filip, Jednotkári, Kubo, Ja a ďalšie. 
Predmetom jej záujmu je didaktika hudobnej výchovy so zameraním na metodiku vyučovania spevu. Orientuje sa na muzikál a populárnu hudbu
   
 Gabriel Šipoš 
Narodený 2 apríla 1984
 
Ukončené vzdelanie:
 
1990 - 1999 Základná škola Jenisejská 22 Košice
1999 - 2003 SPŠ Stavebná a geodetická Košice
1990 - 2007 ZUŠ Jantárová Košice odbor spev a klavír
  stredná umelecká škola Exnárová 8 Košice
   
Zamestnanie:
 
1997  pôsobenie v kapelách garáž 2255
1990 - 2005 Konduktor
  Raveclaw - súčasnosť
  Clear - súčasnosť
  Archangels - súčasnosť
   
  autor rockovej opery Exodus
   
 Juraj Svoboda DiS. Art
Narodený 10 decembra 1990
 
Ukončené vzdelanie:
 
1997 - 2006 Základná škola Dr. Vladimíra Clementisa Tisovec
1998 - prvý cyklus Základná umelecká škola Tisovec 
   
Zameranie:  
   
2006 - 2010 Stredná umelecká škola Konzervatórium Košice + absolutórium
 
Pôsobenie
 
1997 - 2006 Detský spevácky zbor Lykovienky Tisovec
2001 - 2003 gitarista v skupine ROXOR –Michalová-(metal)
2003 - 2007 klavirista, spevák v skupine DEZÉN-Tisovec-(world -pop)
2006 - 2007 Asistent v Detskom speváckom zbore Lykovienky-Tisovec
2007 - 2009 autor a frontman skupiny SPARHEAD –Tisovec-(pop -rock)
2008 - 2009 Klavirista v skupine MILLÉNIUM-Rimavská Sobota-(world music)
2009 - 2010 bubeník v skupine MOŽNO RAZ-Tisovec-(punk)
2010 - 2011 Hudobný skladateľ, klavirista v nadácií DIVÉ MAKY
   
Súčasnosť  
   
2008 - 2011 gitarista, pianista, spevák v skupine eSeMes-Tisovec-(world music)
1997 - 2011 Z-ZPOZ (Združenie zborov pre občianske záležitosti) -Tisovec
 Viktória Krajňáková

 
 
Dátum narodenia:      01.01.1996
 
 
Vzdelanie
 
 
 
 
2002 - 2004              Základná škola Čordákova 50  Košice 
 
2004 - 2011              Základná škola svätého Cyrila a Metoda, Bernolákova 18  Košice
 
2011 - 2017              Štátne Konzervatórium, Timonova 2 Košice - hra na klavíri  
                                
2017 - súčasnosť     Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8  Košice - hra na klavíri      
 
 
 
Doplňujúce vzdelanie
 
 
 
2004 - 2011               ZUŠ  Bernolákova 24 Košice- hra na klavíri 
 
2008 - 2010              SZUŠ Krosnianska 6 Košice hra na klavíri
                                 spev - umiestnenie na druhom mieste v súťaži Spev bez hraníc
                                 literárno dramatický odbor - Divadielko pod vežou
 
 
 
Pedagogická činnosť
 
 
2015 - súčasnosť      Súkromné vyučovanie hry na klavíri
 
2016 -  2017              ZUŠ Jantárová 6  Košice - učiteľka hry na klavíri
 
2017 - súčasnosť      SZUŠ Miškovecká 20 Košice - učiteľka hry na klavíriJakub Krajňák 

Narodený 14.1. 1997

Vzdelanie:

základné:

2003 – 2012: Základná škola Krosnianska 4, Košice

2003 – 2012: Súkromná základná umelecká škola Krosnianska 6, Košice

 akordeón – 7 rokov

 bicie nástroje – 7 rokov

 elektrická gitara – 4 roky

stredoškolské s maturitou:

2012 – 2016: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

 hra na gitare

Kurzy:

2014: Music4Rom Paris

 účasť na majstrovských kurzoch v Paríži u lektorov Paco Suarez, Jorge Chaminé

2018: Prešovské dni klasickej gitary

 účasť na majstrovských kurzoch v Prešove u lektorov Ján Labant, Adam Marec

 Bc. Simona Babušíková         

 

Dátum narodenia   23. august 1994

 

VZDELANIE                                     

2017 - Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, odbor- riadenie a ekonomika podniku

2014-2017 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovo hospodárska fakulta v Košiciach, odbor- obchodné podnikanie

2011-2014 Gymnázium Alejová 1, Košice, štúdium ukončené maturitnou skúškou v júni 2014

2010-2011 Gymnázium Exnárova 10, Košice

 

Kurz: 2006 – 2010 školenie prvej pomoci, Slovenský Červený kríž

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Máj 2012 – December 2012  Štátne divadlo Košice  promotér pre operetu Orfeus v podsvätí

September 2012 – Jún 2016 SCVČ Chrobák, Beniakovce pedagóg

Marec 2013 – súčasnosť  Štátne divadlo Košice hosťovanie výkonného umelca

Jún 2014  - SND Bratislava hosťovanie umelca

Február 2015 - Stavovské národné divadlo, Praha hosťovanie umelca

Február 2015- Jún 2016  SZUŠ Miškovecká 20,Košice   pedagóg

 

                                              

OSOBITNÉ SCHOPNOSTI

2002/2004 - členka baletnej skupiny pod vedením Zuzany Červeňákovej Ľubockej

2007/2011 - spoločenský tanec, TC Meteor Košice

2011/2016 - súťažný spoločenský tanec, registrovaná členka TC Meteor Košice, dosiahnutá kategória C/C

Od 2015 - registrovaná športovkyňa World Dance Sport Federation

Mgr. Zuzana Rohaľová  
 
Ukončené vzdelanie:
 
1979 - 1987 ZŠ Tomášikova 22, Košice
1979 - 1987 Ľudová škola umenia, Brigádnická, Košice, (ZUŠ)-tanec
1987 - 1992 Konzervatórium, Košice - odbor klasický tanec - absolutórium pedagóg tanca 
1991 - 1992 ZUŠ Valaliky, Bardejov -  absolventská prax, pedagóg klasického tanca a choreograf 
2006 - 2009 absolutorium: klasický tanVŠ Sv. Alžbety Košice, odbor Sociálna práca - Bc.c, pedagogika tanca, absolventská práca na temu: Herecký prejav v tanečnom umení
2009 - 2012 VŠ Sv. Alžbety Prešov, odbor Soc. práca - Mgr.
 
Pedagogická činnosť:
 
1992 - 1994 tanečný pedagóg: Tanečná škola Olympia - pedagóg moderného a klasického tanca
1992 - 1998 Základná umelecká škola Medzev- pedagóg tanca ,choreograf
1998 - 2009 Stredná umelecká škola Exnárova 8, Košice –tanečný pedagóg
1999 - 2014 Tanečné združenie pri FS Jahodná, pedagóg moderného tanca a choreograf ,organizácia rôznych festivalov a kultúrnych akcií 
2009 - 2015 Konzervatórium, Exnárova 8, Košice – vedúca predmetovej komisie pre odbor Tanec , tanečný pedagóg a choreograf ,Dejiny tanca a metodika tanca ,triedny učiteľ 
2009 - 2015 koordinátor prevencie- konzervatórium ,Exnárová 8,Košice
2014-doposiaľ Tanečná škola SHOW DS Košice- tanečný pedagóg
2014- doposiaľ  Kraso centrum Košice -pedagóg klasického tanca, choreograf
2015 - doposiaľ kultúrny mediátor , K 13 – Košické kultúrne centrá
   
Iné:  
   
1997 - 1999 Tanečná skupina ALEGRO – choreograf 
1999 -2005 Tanečná skupina PASSION - zakladateľ a choreograf
1992 - doposiaľ niekoľko desiatok vlastných tanečných choreografií a tanečných koncertov ,úspešná účasť na mnohých  tanečných súťažiach a festivalov ,porotca,organizovanie tanečných sústredení a festivalov .    
   

Beáta Oleárniková


Cvičiteľka tanečných štýlov a techník: moderný a scénický tanec, muzikálový tanec, balet, jazz, contemporery, improvizácie, základná  tanečná príprava

Doba tanečnej praxe: 35 rokov

Tanečné referencie: ZUŠ-Košice, Tremolo, LaMosca, Tanečné divadlo Bralen, zakladateľka tanečnej školy Cassia dance.

Súčasná pôsobnosť: Umelecká vedúca Cassia dance Košice

Hlavná činnosť: choreograf, cvičiteľ

 

Mgr. Dominika Tereščíková

 

 

Vzdelanie:

 • 2015 - 2017 Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta - študijný odbor: Učiteľstvo pre primárny stupeň (magisterský titul)
 • 2012 - 2015 Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta - študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (bakalársky titul)
 • 2008 - 2012 Gymnázium, Opatovská 7, Košice
 • 1999 - 2008 Základná škola Užhorodská 39, Košice

 

Doplňujúce vzdelanie:

 • 2005 - 2007 Jazyková škola Užhorodská 8, Košice - anglický jazyk
 • 2001 - 2005 Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice - hra na zobcovú flauta

 

Tanečné skúsenosti:

 • 2017 - doposiaľ - zakladateľ a choreograf tanečnej školy ANGEL DANCE SCHOOL Košice
 • 1997-2017 - tanečník a choreograf v tanečnom štúdiu Hviezdička
 • 2011 Slovenský pohár v Považskej Bystrici - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Dance Duo HVK
 • 2011 Slovenský pohár v Považskej Bystrici - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Dance skupina HVK
 • 2009 Majstrovstvá Slovenska v Senici - 2. vicemajster Slovenska v disciplíne Street Dance Show duo HVK
 • 2008 - absolvovanie základného kurzu spoločenského tanca pod vedením diplomovaného učiteľa tanca Milana Plačka
 • 2008 Majstrovstvá sveta v Martine - finálové umiestnenie v disciplíne Street Dance Show formácie JVK
 • 2008 Kesel Dance Cup - finálové umiestnenie v disciplíne Street Dance Show formácia JVK
 • 2007 Majstrovstvá Slovenska v Senici - 1. vicemajster Slovenska v disciplíne Street Dance Show skupina JVK
 • 2007 Kesel Dance Cup - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Dance skupina JVK
 • 2006 Majstrovstvá Slovenska v Šali - finálové umiestnenie v disciplíne Street Dance Show skupina JVK
 • 2006 Majstrovstvá sveta v Prostejove- finálové umiestnenie v disciplíne Street Dance Show skupina JVK
 • 2006 Mestská tanečná liga Košice - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Dance sólo JVK
 • 2006 Kesel Dance Cup - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Show skupina JVK
 • 2005 Pre Show Cup - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Show formácie DVK
 • 2003 Turčiansky pohár - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Dance sólo DVK
 • 2003 Majstrovstvá Slovenska v Senici - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Dance Formácie DVK
 • 2002 Majstrovstvá Slovenska v Žiline - finálové umiestnenie v disciplíne Disco Dance sólo DVK

 

Doplňujúce informácie:

 • 1997 - doposiaľ - zameranie sa na tanečné štýly Disco Dance, Street Dance Show, gymnastika
 • 2013 - 2017 tréner a pomocný choreograf disciplín sólo, duo, skupina, formácia vekových kategórií DVK, JVK
 • 2008 - 2012 roztlieskavačka pre športové kluby HC Košice, Good Angels, MFK Košice
 • 2005 - 2017 aktívna členka tanečnej organizácie IDO

  

 

 

Martin Michalčík 

 

           

Narodený: 15.07.1984 v Košiciach

 

Vzdelanie:                  

1990 – 1999, ZŠ Janigová, Košice

1999 – 2003, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesová 17, Košice, odbor zdravotnícky laborant,

2010 – 2011, Stredná pedagogická škola, Charkovská 1, Košice, odbor - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

2012 – 2015, Konzervatórium J.A., odbor – Tanec

2016 – trvá, Konzervatórium J.A., odbor – Tanec – Dis.Art.

 

 

Zamestnanie:             

15.07.2003 – 31.08.2005 – zdravotnícky laborant, FNLP, Rastislavova 43, Košice

 01.10.2003 – 31.12.2004 – externý vychovávateľ, animátor CVČ Junior, Hemerková 15, Košice (tanečné krúžky, pohybová príprava, detské kluby, pobytové tábory)

 15.03.2005 – 31.06.2005 – externý vychovávateľ, animátor CVČ Technik, Orgovánová 5, Košice (tanečné kluby, pohybová príprava, detské kluby, pobytové tábory, tanečné sústredenia)

15.09.2005 – 31.06.2014  – vychovávateľ, animátor  CVČ, Orgovánová 5, Košice (vychovávateľ a lektor moderného tanca, tanečné krúžky, pohybová príprava pre najmenších, detské tábory a tanečné sústredenia)

 05.09.2011 – trvá – učiteľ moderného tanca, tanečnej a pohybovej prípravy, TV a TSV, SZŠ - Trieda SNP 1, Košice (prvý a druhý stupeň  školskej dochádzky)

 09/2015 – trvá – učiteľ moderného tanca, tanečnej a pohybovej prípravy, SZUŠ Hviezdičiek, Strojárenská ul., Košice

 09/2015 – trvá – spolupráca s EHMK Košice 2013, SPOTS výmenníky

 09/2017 – trvá - učiteľ moderného tanca, tanečnej a pohybovej prípravy, SZUŠ Miškovecká ul. , Košice

 

 záľuby: Tancu sa aktívne venujem 20 rokov ,z toho 17 rokov ako lektor a choreograf moderného tanca (moderný tanec,  hip hop, break dance muzikálový tanec, scénický tanec,). Práca s deťmi a mládežou je mojim životným koníčkom.

 

 

Kristína Marková

Narodená: 10.05.1998

Vzdelanie :

2013-2017 Štúdium na Konzervatoriu Jozefa Adamoviča
2017- Nadstavbové štúdium Konzervatoria

Tanečné Skúsenosti :

2002 – Folklorný Súbor Radosť
2005-2006 – Tanečná skupina Wonted
2007-2008 – Centrum voľného času Lučenec (tanečná skupina )
2010-2012 – klub športovej gymnastiky Lučenec
2012-2013 –tanečná škola Krok sun Krok
2013-2018 – Konzervatorium Jozefa Adamoviča v Košiciach

Pracovné skúsenosti :

Trénerka v tanečnej škole Angel Dance School

Kontakt

Súkromná základná

umelecká škola

Miškovecká 20, Košice

Slovenská republika

tel: 055 / 685 78 11

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.