„Tento web používa súbory cookie. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.“

nedeľa, 08 december 2019

Školné poplatky

Venujte prosím pozornosť pri uhrádzaní platby Vášho dieťaťa. Každé dieťa má pridelený svoj vlastný variabilný symbol, ktorý je potrebné k platbe uviesť spolu s menom dieťaťa. Ak tieto údaje neuvediete, platbu nevieme identifikovať a teda nemôže byť priradená k Vášmu dieťaťu. Vo vlastnom záujme pomôžte Nám, aby nedochádzalo k nedorozumeniam pri uhrádzaní školného.

V prípade otázok kontaktujte pani Groholovú. ( administratíva )

 

Pozor novy účet školy 

IBAN: SK26 1100 0000 0029 4107 5732

 

Ako platiť v prípade, že žiak navštevuje viac odborov?

Kompletnú sumu za všetky odbory odosielate počas celého roka na jeden variabilný symbol, ktorý si vyberiete a ten oznámite hospodárke školy. Ostatné variabilné symboly neakceptujete!

 

 Pozor zmena školných poplatkov v školskom roku 2017 / 2018 

V prípade, ak dieťa odovzdá ČESTNÉ PREHLÁSENIE našej SZUŠ, platby sú nasledovné:

  

Skupinové vyučovanie ( literárno - dramatický odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor ) 

 

Prípravný ročník:                             8,00 €/ mesiac

I. stupeň:

                                    1. časť        11,00 € / mesiac

                                    2. časť        13,00 € / mesiac

II. stupeň:                                       15,00 € / mesiac

 

 Individuálne vyučovanie ( hudobný odbor + spev )

Prípravný ročník:                           10,00 € / mesiac

I. stupeň:

                                   1. časť        13,00 € / mesiac 

                                   2. časť        15,00 € / mesiac 

II. stupeň:                                      17,00 € / mesiac

  

V prípade, ak dieťa neodovzdá ČESTNÉ PREHLÁSENIE našej SZUŠ, výška mesačného školného poplatku sa môže vyšplhať až do výšky trojnásobku bežného mesačného školného.

Pre štúdium viacerých súrodencov a detí zo sociálne slabších rodín môže riaditeľ školy po dohovore s rodičmi školné poplatky upraviť, prípadne úplne odpustiť.

Štátna dotácia na štúdium žiaka sa poskytuje iba jedenkrát v skupinovom a jedenkrát v individuálnom odbore, napriek tomu je možné študovať na našej SZUŠ kombinovane a to za týchto podmienok:   

Skupinový odbor + skupinový odbor = bez uplatnenia zľavy

Individuálny odbor + individuálny odbor = bez uplatnenia zľavy

Skupinový odbor + individuálny odbor =  možnosť uplatniť si 50 % zľavu v jednom odbore ( z lacnejšieho odboru )

Hore uvedený cenník školných poplatkov sa vzťahuje na žiakov, ktorí boli prihlásení na štúdium do  15. septembra 2017. Žiaci prihlásení po tomto termíne budú prijatí len v prípade voľných kapacít ( so súhlasom riaditeľa školy ) a za iných finančných podmienok ( tie budú stanovené po 15. septembri 2017 )

Cenník školného nadobúda platnosť k 1.9.2017. 

 

KONTRAHOVANIE ROČNÍKOV ( štúdium dvoch ročníkov  v jednom školskom roku ) sa koná len po schválení vedením školy a je spoplatňované sumou 20 € za každú skúšku ( 1x v 1. polroku a 1x v 2. polroku )

 

školné je potrebné uhradiť v termínoch:

do 15. októbra za 1. polrok / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

do 15. februára za 2. polrok / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny z dôvodu neprítomnosti pedagóga, bude táto hodina zastúpená iným pedagógom, alebo mu bude ponúknutý termín náhradnej hodiny a to zo strany svojho pedagóga. Ak žiak tieto možnosti nevyužije, hodina sa počíta ako odučená.

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny z dôvodu choroby, môže požiadať o náhradnú hodinu, no v skutočnosti na ňu nemá nárok.

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny jeden kalendárny mesiac nepretržite a preukáže sa lekárskym potvrdením, môže požiadať o vrátenie školských poplatkov za daný mesiac.

Ak žiak prestane z akýchkoľvek dôvodov školu navštevovať, školné sa nevracia!

Kontakt

Súkromná základná

umelecká škola

Miškovecká 20, Košice

Slovenská republika

tel: 055 / 685 78 11

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.